ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี ประจำปี 2558 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 187) ลำดับ ตราบุหรี่ (Brand) ชนิด (Type ) ราคา (บาท) (Price (Baht)) วันที่เริ่มใช้ (Eeffective Date) 1 กรองทิพย์

Last updated: 2020-11-23  |  949 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี ประจำปี  2558 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 187) ลำดับ	ตราบุหรี่ (Brand)	ชนิด (Type )	ราคา (บาท) (Price (Baht))	วันที่เริ่มใช้ (Eeffective Date) 1	กรองทิพย์

ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี ประจำปี  2558
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 187)ลำดับ
ตราบุหรี่ (Brand)
ชนิด (Type )
ราคา (บาท) (Price (Baht))
วันที่เริ่มใช้
(Eeffective Date)
1
กรองทิพย์
                         รสอเมริกัน
55.00
1 พฤษภาคม 2558
2
กรองทิพย์ 90
                        
67.00
1 พฤษภาคม 2558
3
กรุงทอง 33
                        
60.00
1 พฤษภาคม 2558
4
กรุงทอง 90
                        
67.00
1 พฤษภาคม 2558
5
เกล็ดทอง 33
                        
43.00
1 พฤษภาคม 2558
6
เบรก( Break)
                         ซอง
42.00
1 เมษายน 2558
7
โบนัส กรีน ( BONUS GREEN )
                         ซอง
30.00
1 กรกฎาคม 2558
8
โบนัส เรด ( BONUS RED )
                         ซอง
30.00
1 กรกฎาคม 2558
9
พระจันทร์ 33
                        
43.00
1 พฤษภาคม 2558
10
เพลย์ออฟ
                        
36.00
1 กันยายน 2558
11
เพลย์ออฟ (Playoff)
                        
40.00
1 ธันวาคม 2558
12
รยส.90
                        
67.00
1 พฤษภาคม 2558
13
รอยัลฯ90
                         เดอลุกซ์
86.00
1 พฤษภาคม 2558
14
สามิต 90
                        
67.00
1 พฤษภาคม 2558
15
สายฝน 90
                        
67.00
1 พฤษภาคม 2558
16
เอสเซ่ (ESSE)
                         ซอง
100.00
1 เมษายน 2558
17
แอสโตร พรีม่า กรีน
                         ซองอ่อน
38.00
1 กรกฎาคม 2558
18
แอสโตร พรีม่า เรด
                         ซองอ่อน
38.00
1 กรกฎาคม 2558
19
ไอสกอร์ (iScore)
                         ซอง
40.00
1 เมษายน 2558
20
ไอสกอร์ บลู(iSCORE BLUE BOX)
                         ซอง
45.00
1 สิงหาคม 2558
21
Blue Range
                         สีแดง ซองอ่อน
33.00
1 มิถุนายน 2558
22
Blue Range
                         สีเขียว ซองอ่อน
33.00
1 มิถุนายน 2558
23
Bond Street- บอนด์ สตรีท
                         Green 7.1 SP - บอนด์ สตรีท เขียว 7.1 ซองอ่อน
42.00
1 ตุลาคม 2558
24
Bond Street-บอนด์ สตรีท
                         Red 7.1SP-บอนด์ สตรีท แดง 7.1 ซองอ่อน
42.00
1 ตุลาคม 2558
25
EUR-GREEN
                         ซองอ่อน
30.00
1 กันยายน 2558
26
EUR-RED
                         ซองอ่อน
30.00
1 กันยายน 2558
27
GOAL
                         ซองแดง
35.00
1 พฤษภาคม 2558
28
GOAL
                         ซองเขียว
35.00
1 พฤษภาคม 2558
29
KRONG THIP 7.1
                         ซองแดง
51.03
1 พฤษภาคม 2558
30
KRONG THIP 7.1
                         ซองเขียว
51.03
1 พฤษภาคม 2558
31
L&M-แอล แอนด์ เอ็ม
                         L&M Normal KS- คิงไซซ์(ทุกตัว)
68.00
1 เมษายน 2558
32
L&M-แอล แอนด์ เอ็ม
                         L&M Black Storm MNT King Size
68.00
1 เมษายน 2558
33
L&M-แอล แอนด์ เอ็ม
                         L&M 7.1 mm-แอล แอนด์ เอ็ม 7.1 มม.
57.00
1 เมษายน 2558
34
Marlbolo-มาร์ลโบโร
                         ML X Fusion King Size
132.00
1 เมษายน 2558
35
Marlbolo-มาร์ลโบโร
                         ML7.1mm-มาร์ลโบโร7.1 มม.
78.00
1 เมษายน 2558
36
Marlbolo-มาร์ลโบโร
                         ML Arctic Black MNT King Size
132.00
1 เมษายน 2558
37
Marlbolo-มาร์ลโบโร
                         ML Black-แบล็ค
95.00
1 เมษายน 2558
38
Marlbolo-มาร์ลโบโร
                         ML Nomal KS-คิงไซซ์(ทุกตัว)
95.00
1 เมษายน 2558
39
Mevius
                         original blue
98.00
1 กรกฎาคม 2558
40
Mevius
                         sky blue
98.00
1 กรกฎาคม 2558
41
Mevius
                         wind blue
98.00
1 กรกฎาคม 2558
42
Mevius
                         nordic
98.00
1 กรกฎาคม 2558
43
Mevius
                         crystal green
98.00
1 กรกฎาคม 2558
44
Mevius
                         Option
132.00
1 กรกฎาคม 2558
45
SMS
                         ซองสีเขียว
40.00
1 พฤษภาคม 2558
46
SMS
                         ซองสีแดง
40.00
1 พฤษภาคม 2558
47
Stallion V8
                         สีแดง ซองอ่อน
55.00
1 มกราคม 2558
48
Stallion V8
                         สีเขียว ซองอ่อน
55.00
1 มกราคม 2558
59
Winston
                         Compact Red
57.00
1 กรกฎาคม 2558
50
Winston
                         Blue
68.00
1 กรกฎาคม 2558
51
Winston
                         Green box
68.00
1 กรกฎาคม 2558
52
Winston
                         Classcic
68.00
1 กรกฎาคม 2558
53
Winston
                         compact blue
57.00
1 กรกฎาคม 2558
54
Winston
                         copact green
57.00
1 กรกฎาคม 2558
55
WONDER
                         รสอเมริกัน
49.00
1 พฤษภาคม 2558
56
WONDER
                         รสเมนทอล
49.00
1 พฤษภาคม 2558

Powered by MakeWebEasy.com