New
Best Seller

ก้นกรองเปล่าตัวใหม่ เป็นมวนร้อน มี100มวน ยี่ห้อ DARK HORSE (ดาร์กฮ็อต)

คุณสมบัติสินค้า:

ก้นกรองเปล่าตัวใหม่ เป็นมวนร้อน มี100มวน ยี่ห้อ DARK HORSE (ดาร์กฮ็อต) คุณสมบัติจำเพาะ ขนาดความกว้างของหลอด 8.1 มิลลิเมตร มวนเปล่าขนาด 84 มิลลิเมตร ก้นกรองขนาด 15 มิลลิเมตร

Share

หมวดหมู่ : มวนเปล่าบุหรี่

Share

ก้นกรองเปล่าตัวใหม่ เป็นมวนร้อน มี100มวน
ยี่ห้อ DARK HORSE (ดาร์กฮ็อต)บีบ 

มวนเปล่า 
คุณสมบัติจำเพาะ
ขนาดความกว้างของหลอด 8.1 มิลลิเมตร
มวนเปล่าขนาด 84 มิลลิเมตร
ก้นกรองขนาด 15 มิลลิเมตร

Powered by MakeWebEasy.com